You are currently viewing XX Przegląd Dorobku Artystycznego Osób Niepełnosprawnych

XX Przegląd Dorobku Artystycznego Osób Niepełnosprawnych

Dnia 17 października 2023 r. w auli Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach odbył się ????????????????????????
Tegoroczny Przegląd odbył się w innej wersji niż do tego przywykliśmy. Występy artystyczne zostały wysyłane pocztą elektronicznią natomiast prace rękodzielnicze były dostarczane osobiście bądź za pośrednictwem kuriera.
Organizatorem Przeglądu było Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Skalmierzycach.
Do przeglądu zgłosiło się 19 placówek tj. Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Ośrodków Wsparcia, Fundacji Dzieciom „Pomagaj”, Ośrodków Wychowawczych oraz Pracowni Terapeutycznej z terenu Południowej Wielkopolski które zareprezentowały swoje talenty w 3 poszczególnych kategoriach:
PIOSENKA ????
TANIEC LUB INSCENIZACJA SŁOWNO-MUZYCZNA ????????????????
RĘKODZIĘŁO ARTYSTYCZNE, MALARSTWO, RZEŹBA ITP. ????????
Uroczystość rozpoczęła się powitaniem wszystkich gości i uczestników, przez Panią Dorotę Bukowską oraz Prezesa Stowarzyszenia Pana Jarosława Walczaka wśród zaproszonych gości znaleźli się Jerzy Łukasz Walczak – Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Tadeusz Orzechowski – Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Przybyli również przedstawiciele jednostek pozarządowych (Koło Gospodyń Wiejskich w Nowych Skalmierzycach, Klub Seniora, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) wiceprezes zarządu firmy Lazur – Krzysztof Wróblewski oraz kierownicy i dyrektorzy z wraz z uczestnikami zaproszonych placówek. Uroczystość uświetnił występ Filharmonii Kaliskiej, po którym nastąpiło wręczenie nagród i dyplomów.
Wszystkim uczestnikom należą się wielkie gratulacje????????????

Dodaj komentarz