Statuetka

STATUETKA ZA ZROZUMIENIE POTRZEB
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Władze Stowarzyszenia jeden raz w roku przyznają Statuetkę „Za zrozumienie potrzeb osób niepełnosprawnych”. Statuetki wraz z aktem nadania przyznawane są osobom i instytucjom w uznaniu za dotychczasowy wkład w rozwój Stowarzyszenia oraz zaangażowanie w rozwiazywanie problemów osób niepełnosprawnych.
Statuetka zaprojektowana została i wykonywana przez pracownię autorską Jerzego Stankiewicza z miejscowości Kruszewiec. Wykonana jest z brązu, przedstawia granice terytorialne Gminy Nowe Sklamierzyce, na tle których umieszczone jest logo Stowarzyszenia oraz napis „Za zrozumienie potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Osoby i instytucje uhonorowane Statuetką:

Rok 2005:
– Pani Bożena Budzik – Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
– Ks. kan. Edward Wawrzyniak – proboszcz Parafii Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach
– Pan Zenon Michaś – prezes Spółdzielni Mleczarskiej „Lazur” w Nowych Skalmierzycach

Rok 2006:
– Pan Stanisław Bronz – prezes Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu
– Pan Zdzisław Otwiaska – zastępca prezesa Spółdzielni Mleczarskiej „Lazur” w Nowych Skalmierzycach

Rok 2007:
– Pan Józef Racki – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
– Pan Zdzisław Mielczarek – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Rok 2008:
– Pani Aniela Błaszczyk – z Com.40 Limited

Rok 2009:
– Pani Maria Krupecka – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Rok 2010:
– Pan Ferdynand Łukanowski – Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Rok 2011:
– Pan Kazimierz Ciesiółka – Skarbnik Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Rok 2012:
– Pan Krzysztof Kowalczyk – Dyrektor Środowiskowego Domu w Nowych Skalmierzycach oraz Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka i Rodziny – statuetka została przyznana pośmiertnie.