Pracownie

Pracownia gospodarstwa domowego

Uczestnik nabędzie i usprawni następujące umiejętności:
1) gotowanie,
2) pieczenie,
3) przygotowywanie przed obróbką termiczną poszczególnych produktów na planowany posiłek,
4) parzenie herbaty, kawy,
5) przygotowanie kanapek, surówek, prostych dań (zupa, omlet, gulasz),
6) przechowywanie żywności,
7) orientacja w cenach,
8) gospodarowanie pieniędzmi,
9) planowanie zakupów,
10) sposoby pokonywania trudności w zakupach,
11) pranie ręczne i w pralce automatycznej,
12) sprzątanie,
13) wyrobienie umiejętności posługiwania się sprzętem ułatwiającym życie,
14) trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach,
15) trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej,
16) opanowanie elementów werbalnego i niewerbalnego komunikowania się,
17) kształcenie umiejętności pracy w grupie,
18) wyrabianie umiejętności gospodarowania czasem,
19)przyswajanie nawyku systematyczności i zamiłowania do porządku.

Pracownia plastyczna

Uczestnik nabędzie i usprawni następujące umiejętności:
1) malowanie pędzlem lub palcami,
2) lepienie w glinie, modelinie, plastelinie,
3) rysunek, rzeźba, tkanie artystyczne,
4) wyklejanie kulkami z bibuły, ziarnami zbóż, cekinami, koralikami, mchem, szkiełkami witrażowymi itp.
5) wykonywanie figur z masy solnej, papierowej,
6) papieroplastyka,
7) wykonywanie dekoracji i ozdób okolicznościowych itd.
8) rozwijanie wrażliwości artystycznej,
9) wyrabianie wrażliwości estetycznych,
10) wyrabianie sprawności manualnych i cierpliwości,
11) wyrobienie umiejętności posługiwania się sprzętem ułatwiającym życie,
12) trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach,
13) trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej,
14) opanowanie elementów werbalnego i niewerbalnego komunikowania się,
15) kształcenie umiejętności pracy w grupie,
16) wyrabianie umiejętności gospodarowania czasem,
17) przyswajanie nawyku systematyczności i zamiłowania do porządku.

Pracownia techniczna

1) poznawanie materiałów i ich właściwości,
2) wyrobienie umiejętności posługiwania się piłką, pilnikami, strugiem, dłutem, świdrami i wiertłami, miarą, młotkiem, śrubokrętem, obcęgami, imadłem, pędzlem, narzędziami do lutowania i innymi narzędziami,
3) wykonywanie wyrobów z drewna,
4) metaloplastyka,
5) ponadto wyrobienie takich umiejętności jak wymiana bezpiecznika instalacji elektrycznej, wymiana żarówki, uszczelniania okien i drzwi, wymiana uszczelki w kranie itp.
6) rozwijanie wrażliwości artystycznej, estetycznej,
7) wyrobienie umiejętności posługiwania się sprzętem ułatwiającym życie,
8) trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach,
9) trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej,
10) opanowanie elementów werbalnego i niewerbalnego komunikowania się,
11) kształcenie umiejętności pracy w grupie,
12) wyrabianie umiejętności gospodarowania czasem,
13) przyswajanie nawyku systematyczności i zamiłowania do porządku

Pracownia reedukacji

1) Korygowanie oraz wyrównywanie braków i zaniedbań wyniesionych z edukacji szkolnej na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników polegające na:
a) nauce, rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności czytania i pisania oraz poszerzaniu znajomości słów i pojęć.
b) doskonaleniu umiejętności matematycznych w zakresie sprawnego odliczania rosnącego i malejącego w zakresie do 10, rozumienia pojęcia liczby, porównywania wartości liczb, dodawania i odejmowania do 10, liczenia metodą pisemną, czytania liczb wielocyfrowych, umiejętności posługiwania się pieniędzmi, mnożenia i dzielenia do 30, znajomości figur geometrycznych.
c) metody treningowe usprawniające czytanie pod względem bezbłędności, szybkości, techniki i rozumienia
d) metody kształcące trzy sfery zaangażowane w procesie pisania (wzrokową, słuchową oraz wyobrażeniowo-pamięciową)
e) metody stymulujące rozwój analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej.
2) Kształcenie i doskonalenie umiejętności komunikacji werbalnej u osób mających trudności w mówieniu, w celu ich usamodzielniania i ułatwienia im funkcjonowania społecznego i zawodowego, należą do nich:
Kształcenie i doskonalenie umiejętności komunikacji werbalnej odbywa się poprzez zajęcia logopedyczne obejmujące trening aparatu mowy, ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych (wargi, język, szczęka dolna, podniebienie miękkie), ćwiczenia oddechowe, ćwiczenie słuchu fonematyczno-fonetycznego mającego na celu wyrobienie właściwego wzorca słuchowego, różnicowania różnych sposobów wymówień danego dźwięku oraz uzyskanie autokontroli słuchowej oraz ćwiczenie słuchu prozodycznego odpowiedzialnego za wyróżnianie akcentu, rozróżnianie tonu wysokiego i niskiego oraz odpowiedniej intonacji; ćwiczenie kinestezji artykulacyjnej, czyli czucia ułożenia narządów mowy właściwe poszczególnym głoskom, naukę wymowy pojedynczych głosek, sylab, całych wyrazów oraz motywowanie i zachęcanie do kontaktów werbalnych z otoczeniem. Ćwiczenia te koncentrują się głównie na korygowaniu wad wymowy wynikających z nieprawidłowej kinestezji artykulacyjnej, zaburzeń słuchu fonematycznego lub zaburzeń rozwojowych narządów mowy. Oprócz ćwiczeń ściśle logopedycznych, obejmujących naukę wymowy poszczególnych głosek, sylab i wyrazów, uczestnicy uczą się prawidłowo budować swoje wypowiedzi, uwzględniając zasady gramatyczne języka polskiego.
Ilość czasu przeznaczona na zajęcia z poszczególnymi uczestnikami jest uzależniona od potrzeb danego uczestnika, od jego możliwości intelektualnych oraz tempa przyswajania przez niego określonych umiejętności.

3) Trening oraz rozwijanie sprawności intelektualnych i poznawczych (koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, myślenia, pamięci, lateralizacji, orientacji przestrzennej i czasowej) sprzyjających rozwojowi osobowości oraz rozwojowi innych umiejętności praktycznych i zawodowych
W celu uatrakcyjnienia i urozmaicenia tych zajęć uczestnicy korzystają z różnych form gier i zabaw logicznych, puzzli, łamigłówek labiryntów, uczą się rozwiązywać krzyżówki, odszukują brakujące na obrazku elementy, ćwiczą spostrzegawczość poprzez wskazywanie różnic i podobieństw między obrazkami, uczą się różnicować kształty i kolory, układać koraliki w różnorodne wzory, nabijając je na odpowiednie tacki, wycinają różne formy z papieru, lepią z plasteliny różne formy i kształty, uczą się wiązać sznurowadła

Pracownia przyrodniczo - krawiecka

Uczestnik nabędzie i usprawni następujące umiejętności:
1) nawiązywanie więzi z przyrodą,
2) uwrażliwienie na piękno przyrody,
3) opieka nad roślinami,
4) poznawanie roślin i drzew,
5) wyrabianie cierpliwości w uprawie gleby,
6) wyrabianie umiejętności pielęgnowania roślin,
7) nauka robienia bukietów, układanie kwiatów,
8) prace w ogrodzie:
a. poznanie zasad prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się narzędziami ogrodniczymi
b. uprawa i pielęgnacja jednorocznych roślin rabatowych (bratki, petunie, aksamitki)
c. sadzenie oraz pielęgnacja i rozmnażanie drzew i krzewów ozdobnych (zarówno liściastych jak i iglastych)
d. uprawa i pielęgnacja roślin warzywnych (marchew, sałata, rzodkiewka, buraki ćwikłowe, fasola) i ziół (mięta, tymianek, melisa, szałwia)
e. pielęgnacja trawnika
f. sadzenie, pędzenie i pielęgnacja roślin cebulowych (tulipany, hiacynty, szafirki, przebiśniegi i narcyzy)
g. prace porządkowe w ogrodzie (odchwaszczanie, grabienie liści, okrywanie roślin)
h. – prace na terenie budynku:
i. uprawa i pielęgnacja roślin doniczkowych w budynku ŚDS (paprocie, fikusy, filodendrony, bluszcze, trzykrotki, papirusy, kaktusy, zielistki, juki, draceny).
j. dekorowanie wnętrz Warsztatów z wykorzystaniem roślin doniczkowych.
k. zbiór i konserwacja części roślin z przeznaczeniem do suchych bukietów
l. komponowanie wiązanek okolicznościowych i stroików świątecznych z użyciem suchych elementów roślinnych.
9) poznawanie materiałów i ich właściwości,
10) szycie ręczne i maszynowe,
11) przyszywanie guzika,
12) cerowanie odzieży,
13) haftowanie,
14) wyszywanie,
15) prasowanie,
16) pranie ręczne,
17) pranie w pralce automatycznej,
18) wyrabianie wrażliwości estetycznych,
19) wyrabianie sprawności manualnych i cierpliwości,
20) wyrobienie umiejętności posługiwania się sprzętem ułatwiającym życie,
21) trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach,
22) trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej,
23) opanowanie elementów werbalnego i niewerbalnego komunikowania się,
24) kształcenie umiejętności pracy w grupie,
25) wyrabianie umiejętności gospodarowania czasem,
26) przyswajanie nawyku systematyczności i zamiłowania do porządku

Pracownia informatyczna

1) obsługa komputera
2) obsługa urządzeń peryferyjnych tj. drukarki, skanera,
3) podstawy poligrafii tj. obsługa kserokopiarki, bindownicy, gilotyny, laminatora,
4) praca w wybranych programach komputerowych tj. Word, Paint, Power Point, Access, Excel, Paint Pro Shop itp.
5) nauka pisania, malowania, rysowania przy pomocy komputera
6) gry edukacyjne,
7) korzystania z zasobu Internetu,
zapoznanie się z obsługą urządzeń medialnych( odbiornik radiowy i telewizyjny, magnetofon, magnetowid, DVD),
8) posługiwanie się aparatem cyfrowym i kamerą,
9) słuchanie audycji,
10) rozwijanie dyspozycji twórczych uczestnika poprzez uczestnictwo w różnych formach improwizacji muzycznych,
11) rozwijanie wrażliwości artystycznej, estetycznej,
12) muzykowanie (śpiewoterapia, granie na instrumentach),
13) metody receptywne:
a) projekcyjna – odprężenie, odreagowanie silnych przeżyć patogennych,
b) przestrajania – zmiana nastroju za pomocą muzyki,
c) trening autogenny przy muzyce
14) muzykowanie dla wszystkich – muzykoterapia relaksacyjno-profilaktyczna
15) stosowanie kaset z nagraniami przeznaczonymi do indywidualnego odtwarzania – muzyka uspokajająca, nasenna, aktywizująca, taneczna, biesiadna, rozrywkowa, oraz „ulubiona”,
16) wykorzystywanie instrumentów Orff 'a,
17) zabawy muzyczno – rytmiczne oraz zabawy ruchowe przy muzyce,
18) piosenki i pląsy, aktywne słuchanie muzyki,
19) projekty choreograficzne tańców,
20) fotografowanie i nagrywanie uroczystości, imprez, itp.
21) wyrabianie wrażliwości estetycznych,
22) wyrabianie sprawności manualnych i cierpliwości,
23) wyrobienie umiejętności posługiwania się sprzętem ułatwiającym życie,
24) trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach,
25) trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej,
26) opanowanie elementów werbalnego i niewerbalnego komunikowania się,
27) kształcenie umiejętności pracy w grupie,
28) wyrabianie umiejętności gospodarowania czasem,
29) przyswajanie nawyku systematyczności i zamiłowania do porządku

Sala rehabilitacyjna

Do zadań realizowanych w ramach sali rehabilitacyjnej należy:
1. Systematyczne i planowe prowadzenie ćwiczeń i zabiegów zgodnie z ustalonym harmonogramem i programem rehabilitacji,
2. Indywidualny masaż leczniczy zgodnie z zaleceniami lekarskimi,
3. Prowadzenie rehabilitacji mającej na celu: zdobycie lepszej sprawności i kondycji fizycznej, usprawnianie ruchowe na sprzęcie specjalistycznym wg wskazań lekarza specjalisty, obniżanie napięcia psychicznego.
4.Tworzenie warunków, w których uczestnik ma swobodę działania i zachowania, gdzie uczy się popełniając błędy bez poczucia zawstydzenia.
5.Organizowanie obozów (turnusów) rehabilitacyjnych.
6.Stworzenie atmosfery zaufania, szczerości, szacunku między instruktorem a uczestnikiem.
7.Stosowanie różnorodnych technik.