Stowarzyszenie Rozwoju
 Dziecka i Rodziny
w Nowych Skalmierzycach

  SRDiR      ŚDS      CURT "SZANSA"      OWDiWT      OR-E      Poradnia Rodzinna  
Ośrodek
Rehabilitacyjno-
-Edukacyjny


Kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny
 

Placówka przeznaczona dla dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia, młodzieży niepełnosprawnej i ich rodziców.
Celem placówki jest wsparcie rodziny wychowującej dziecko niepełnosprawne w zakresie rehabilitacji i edukacji, działalność konsultacyjna, normalizacja życia i dązenie do jak największej samodzielności, najpełniejszej rehabilitacji.

Ośrodek proponuje:
- usprawnianie psychofizyczne
- dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego,
- opracowanie szczegółowych programów rehabilitacji w ramach grup i programów indywidualnych na bazie przeprowadzonych diagnoz,
- wdrażanie dzieci i rodziców do systematycznych ćwiczeń, systematyczne sprawdzanie efektów,
- maksymalne usamodzielnienie dziecka poprzez prowadzenie cyklicznych zajęć,
- szkolenie rodziców w zakresie wykonania ćwiczeń,
- organizowanie szkoleń pomagających w wychowaniu i lepsze zrozumienie specyfiki schorzenia,
- umozliwienie dzieciom funkcjonowania w grupie rówieśniczej,
- kształtowanie umiejętności codziennego życia,
- kształtowanie zaradności życiowej,
- przygotowanie dziecka do życia w środowisku,
- wydobycie dziecka i rodziców z izolacji społecznej.

Ośrodek czynny jest w czwartki w godzinach od 16.00 do 18.00.


Copyright © 2006-2010 Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny. Wszelkie Prawa zastrzeżone.
DESIGN Piotr Bądkowski