Stowarzyszenie Rozwoju
 Dziecka i Rodziny
w Nowych Skalmierzycach

  SRDiR      ŚDS      CURT "SZANSA"      OWDiWT      OR-E      Poradnia Rodzinna  
Ośrodek
Wczesnego
Diagnozoania
i Wczesnej
Terapii


Kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ośrodek Wczesnego Diagnozowania i Wczesnej Terapii przeznaczony jest dla dzieci niepełnosprawnych do 18 roku życia oraz ich rodzin z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce i gmin ościennych.

Od 15 maja do 31 grudnia 2009r program był finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - PO FIO.

Celem Ośrodka jest wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego w zakresie edukacji i rehabilitacji, dążenie do uzyskania jak największej samodzielności i najpełniejszej rehabilitacji, wspieranie rodziców w profesjonalnym postępowaniu z dzieckiem.

Ośrodek zapewnia:
· Usprawnianie psychofizyczne,
· Dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego,
· Opracowanie szczegółowych programów rehabilitacji w ramach grup i programów indywidualnych na bazie przeprowadzonych diagnoz,
· Wdrażanie dzieci i rodziców do systematycznych ćwiczeń, systematyczne sprawdzanie efektów,
· Maksymalne usamodzielnienie dziecka poprzez prowadzenie cyklicznych zajęć pedagogiczno-logopedycznych, ćwiczeń rehabilitacyjnych,
· Szkolenie rodziców w zakresie wykonywania ćwiczeń,
· Organizowanie kursów i szkoleń pomagających w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego i lepsze zrozumienie specyfiki schorzenia,
· Umożliwienie dzieciom funkcjonowania w grupie rówieśniczej,
· Kształtowanie umiejętności przygotowujących do codziennego życia,
· Kształtowanie zaradności życiowej,
· Przygotowanie dziecka do życia w środowisku,
· Wydobycie dziecka i rodziców z izolacji społecznej,
· Umożliwienie rodzicom rozwoju własnej aktywności życiowej.

Działania terapeutyczne oparte są o specjalistyczne, najnowsze metody, techniki wynikające bezpośrednio z potrzeb, dysfunkcji objętych terapią i rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych.

Spotkania terapeutyczne odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca, w godzinach od 15 30 do 19 00 w pomieszczeniach Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka i Rodziny w Nowych Skalmierzycach przy ul. Kolejowej 18.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Osoby chcące uczestniczyć w zajęciach powinny dotrzeć na nie we własnym zakresie. Wskazany wcześniejszy kontakt telefoniczny tel. (062)724 32 30 wew. 25Copyright © 2006-2010 Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny. Wszelkie Prawa zastrzeżone.
DESIGN Piotr Bądkowski