Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny w Nowych Skalmierzycach
 
Stowarzyszenie Rozwoju
 Dziecka i Rodziny
w Nowych Skalmierzycach

  SRDiR      ŚDS      CURT "SZANSA"      OWDiWT      OR-E      Poradnia Rodzinna  
Środowiskowy
Dom Samopomocy


Aktualności
Kronika ŚDS
Działalność
Pracownie
Prace uczestników
Wyróżnienia

Przetargi
- Trwające przetargi
- Wyniki przetargów
Jak trafić?
Kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktualności
Środowiskowego Domu Samopomocy








 VII Święto konwalii w Psarach

13 maja 2011 roku grupa uczestników brała udział w imprezie „VII Święto konwalii” zabawa zorganizowana została na terenie pięknego parku przy DPS w Psarach. Impreza obwijała w wiele atrakcji m. Inn. występ kabaretu „Sami Swoi” oraz zespołu ludowego z Blizanowa. Wielu atrakcji dostarczyły konkursy dla VIP-ów oraz koncert włoskich przebojów w wykonaniu Thomasa Grotto. Podsumowaniu spotkań było wręczenie nagród i dyplomów dla zaproszonych uczestników którzy brali udział w konkursach malarskich pt. „Wiosna ach to ty”, w malowaniu twarzy oraz w najoryginalniej przygotowanym parasolu konwaliowym. Zabawa trwała do północy przy zespole „Savoy” którzy brali udział mieszkańcy DPS-u w Psarach oraz liczni zaproszeni goście.

           





 Wystawa fotograficzna „W drodze do beatyfikacji”.

Urząd Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach zorganizował wystawę fotograficzną poświęconą Papieżowi Janowi Pawłowi II. Tytuł tej wystawy brzmiał „W drodze do beatyfikacji”. Na tę piękną ekspozycję fotograficzną wybraliśmy się 29 kwietnia, w piątek tuż przed niedzielą w czasie, której Papież Benedykt XVI miał dokonać aktu beatyfikacji Jana Pawła II-go. Wystawę oceniliśmy bardzo wysoko. Mogła ona w jakiś sposób przybliżyć nam postać tego największego z rodu polaków i duchowo przygotować do przeżywania beatyfikacji.

           





 Spotkanie Wielkanocne 2011 r. w restauracji „Nastrojowa”

W piękny, wiosenny czwartek, 28.04.2011r. w restauracji „Nastrojowa”, Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka i Rodziny oraz Środowiskowy Dom Samopomocy zorganizowały kolejne już spotkanie wielkanocne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Uroczystość otworzył Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka i Rodziny Pan Krzysztof Kowalczyk. Przywitał zebranych zapraszając do wspólnego przeżywania i radowania się ze zmartwychwstania Pańskiego. Swoją obecnością spotkanie uświetnili zaproszeni goście w osobach: • Ksiądz Kanonik Edward Wawrzyniak • Skarbnik Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Pan Bolesław Borkowski • Radny Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Pan Kazimierz Sipka • Radni Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce: • Pani Małgorzata Walczak • Pani Ewa Pussak • Pan Paweł Błaszczyk • Przedstawiciel firmy COM 40 Pani Aniela Błaszczyk • oraz członkowie SRDiR. Po oficjalnej części nadszedł czas na część artystyczną w wykonaniu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. W programie było przedstawienie przybliżające ludowe i kościelne zwyczaje wielkanocne oraz występy wokalne. Dalsza część spotkania przebiegała pod hasłem integracji: była wspólna zabawa taneczna przy muzyce i konkursy z nagrodami wykonanymi przez uczestników Środowiskowego Domu samopomocy podczas zajęć terapeutycznych. Organizatorzy dziękują za pomoc w realizacji przedsięwzięcia Urzędowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

           





 Wielkanocne śniadanie w ŚDS

W dniu 21.04. 2011r. w Środowym Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach odbyło się śniadanie Wielkanocne o wyjątkowym dniu przypomniały świąteczne dekoracje wykonane przez uczestników pracowni ogrodniczej. Przybrane pisankami bazie oraz piękne stroiki zwracały uwagę swoją wiosenną kolorystyką. Część artystyczna w wykonaniu uczestników placówki przybliżyła zgromadzonym symbolikę Świąt Wielkiej Nocy oraz znaczenie zmartwychwstania pańskiego dla chrześcijan. Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Pan Krzysztof Kowalczyk złożył życzenia Świąteczne i zaprosił wszystkich do wspólnej modlitwy przed posiłkiem. Po modlitwie wszyscy zasiedli do pięknie udekorowanego stołu. Wielkanocne potrawy przygotowali podopieczni placówki. W ramach zajęć kulinarnych. Na stołach nie zabrakło Świątecznych akcentów królowały świetne przysmaki jak staropolski żurek, jaja, baby, biała kiełbasa. Kilkugodzinne świętowanie dostarczyło wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń i radosnych chwil.

           





 Nasze władze w ŚDS

Dnia 06.04.2011r. pani Bożena Budzik Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz z-ca Burmistrza Zdzisław Mielczarek odwiedzili uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach. Była to doskonała okazja do przedstawienia sukcesów naszej placówki. Dyrektor ŚDS przedstawił zakres wykonywanych prac remontowych na I i II piętrze budynku w którym mieści się ŚDS, oraz tym z czego jest najbardziej dumny, co rozwiązuje problem przemieszczania się osób niepełnosprawnych w placówce mianowicie winda wewnętrzna. Duży zachwyt wzbudziła również wyczyszczona elewacja zewnętrzna i schody ewakuacyjne. Nie jest to pierwsze spotkanie naszych władz z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy. Spotykają się przy okazji imprezy gwiazdkowej i wielkanocnej czy też promujących naszą gminę jak przegląd dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych. Pani Burmistrz zna naszych uczestników z imienia i nazwiska. Ta wizyta pokazała od środka funcjonalnoiść placówki, przy okazji mogli samodzielnie zadawać pytania na nurtujące ich tematy i oczekiwać odpowiedzi. W rewanżu pani Burmistrz zaprosiła uczestników ŚDS do siebie.

        





 II Turniej Kręglarski i Cymbergaja Kalisz 2011

31 marca 2011 w Kaliszu odbył się II turniej Kręglarski i cymbergaja Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem Turnieju była Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu oraz WTZ w Kaliszu. Zawody rozegrane zostały w Centrum Rozrywki „Amnezja”. Zawody miały na celu popularyzację mało znanych dyscyplin sportu, oraz podnoszenie sprawności fizycznej i intelektualnej jak również integrację ze społeczeństwem. W rozegranym turnieju kręglarskim pierwsze miejsce w kategorii open zajął nasz uczestnik Tomasz Jurga, który uzyskał wynik 86 pkt. Wśród startujących drużyn po rozegranym turnieju indywidualnym do rozgrywki przystąpiły trzy najlepsze zespoły. Drużyna ŚDS Nowe Skalmierzyce w składzie Kamila Gomółka, Tomasz Jurga, Damian Banasiak zajęła drugie miejsce w konkursie drużynowym. Do rywalizacji w turnieju Cymbergaja przystąpili Marcin Galusik oraz Tomasz Henglewicz. Turniej rozegrany został systemem pucharowym do dwóch zwycięstw. Marcin Galusik w finale przegrał jedynie z reprezentantem WTZ Odolanów (1:2) i zajął drugie miejsce. Reprezentacja ŚDS Nowe Skalmierzyce ogółem zdobyła 5 medali.

        





 Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka i Rodziny w Nowych Skalmierzycach .

(10 marca 2011)

10 marca 2011r. odbyły się uroczystości wieńczące 10-letnią działalność Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka i Rodziny w Nowych Skalmierzycach. Obchody rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą dziękczynną odprawioną przez Proboszcza Parafii Bożego Ciała ks. Kan. Edwarda Wawrzyniaka. Dalsza część spotkania miała miejsce w pięknych wnętrzach restauracji „Nastrojowa”. Wśród licznie przybyłych gości obecni byli m. in.: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Pani Bożena Budzik, Skarbnik Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Pan Kazimierz Ciesiółka, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Pan Kazimierz Sipka, Proboszcz Parafii Bożego Ciała ks. Kan. Edward Wawrzyniak, Poseł na Sejm RP Pan Piotr Walkowski, W-ce Starosta powiatu Ostrowskiego Pan Tomasz Ławniczak, Radni Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Dyrektorzy, Kierownicy zaprzyjaźnionych placówek, Zarząd Stowarzyszenia, lokalni sponsorzy Pani Aniela Błaszczyk i Pan Zenon Michaś, pracownicy ŚDS. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia zebranych powitała Pełnomocnik Zarządu Pani Julia Garcarek. W dalszej części spotkania głos zabrał Prezes Stowarzyszenia Pan Krzysztof Kowalczyk, przybliżając zebranym historię Stowarzyszenia, jego dotychczasową działalność, osiągnięcia i sukcesy. Przypomniał że Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny w Nowych Skalmierzycach powstało 9 marca 2000r. z inicjatywy członków Komisji , Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz Samorządu Mieszkańców miasta Nowe Skalmierzyce. Głównym celem Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc dziecku i rodzinie w zakresie opieki, wychowania, rehabilitacji i adaptacji społecznej, reprezentowanie interesów dziecka i rodziny, przeciwdziałanie ich dyskryminacji, podnoszenie poziomu kultury, oświaty i sportu, popularyzowanie wiedzy o zdrowiu. Stowarzyszenie prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy- placówkę pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych, Ośrodek Wczesnego Diagnozowania i Wczesnej Terapii- przeznaczony dla dzieci do 18stego roku życia i ich rodziców zapewniający usprawnianie psychofizyczne i dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego , Poradnię Rodzinną oraz Centrum Usług Rehabilitacyjno- Terapeutycznych ”Szansa” z wypożyczalnią sprzętu rehabilitacyjnego. Stowarzyszenie organizuje również szereg imprez masowych o charakterze cyklicznym, a mianowicie Przegląd Dorobku Artystycznego Osób Niepełnosprawnych, „Akcję Letnią”, spotkania gwiazdkowe, spotkania wielkanocne. W okresie dziesięcioletniej działalności Stowarzyszenie występowało o dotacje oraz przystępowało do licznych konkursów. Pozyskano w ten sposób kwotę 4 523 976,00zł. co stanowi przychody z działalności statutowej Stowarzyszenia. Zgromadzone w ten sposób środki wykorzystane zostały na realizację zadań statutowych w tym również na zakup sprzętu do rehabilitacji i terapii, sprzętu komputerowego i specjalistycznych programów komputerowych, remonty budynku przy ul. Kolejowej 18 oraz na zwiększenie wachlarza usług w tym na zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne z osobami niepełnosprawnymi oraz osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prezes zaznaczył, że to co udało się Stowarzyszeniu osiągnąć jest dobrem wspólnym zrealizowanym Viribus Unitis tj. wspólnymi siłami. Podkreślił że organizacja mogła rozwijać się dzięki zrozumieniu lokalnych władz samorządowych i dobrej współpracy z lokalnymi instytucjami i przedsiębiorstwami ze strategicznym sponsorem Spółdzielnią mleczarską „Lazur”. Spotkanie było okazją do wręczenia podziękowań i wyróżnień tym, którzy przyczynili się do rozwoju Stowarzyszenia. Specjalne wyróżnienia otrzymali Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Pani Bożena Budzik, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Pan Kazimierz Sipka, Proboszcz Parafii Bożego Ciała ks. Kan. Edward Wawrzyniak, Poseł na Sejm RP Pan Piotr Walkowski, Starostwo Ostrowskie . Zarząd Stowarzyszenia specjalnie na tę okoliczność przygotował grafikę wykonaną metodą linorytu przez lokalnego artystę-plastyka Pana Janusza Bartkowiaka, przedstawiającą zabytkowe XIX wieczne zabudowania dworcowe. Przyznawaną corocznie statuetkę „Za zrozumienie potrzeb osób niepełnosprawnych” Zarząd Stowarzyszenia postanowił przyznać Skarbnikowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Panu Kazimierzowi Ciesiółce. Szczególne podziękowania Prezes skierował do byłych i obecnych członków stowarzyszenia, a przede wszystkim Zarządu, bez których zaangażowania niewątpliwy sukces organizacji nie byłby możliwy. Podziękowania, gratulacje i życzenia składano również działaczom Stowarzyszenia. Uroczystość wzbogaciła wystawa okolicznościowa dokumentacja dotychczasową działalności Stowarzyszenia. Punktem kulminacyjnym był tort jubileuszowy a atrakcją dnia koncert zespołu Free Brass Band.

           





 Dyskoteka Sylwestrowa 2010/2011.
(30 grudnia 2010)

Z okazji zbliżającego się Nowego roku, już w karnawałowych nastrojach, Środowiskowy Dom Samopomocy zorganizował dyskotekę sylwestrową. To doskonała okazja do wspólnej zabawy. Były konkursy i tańce, przeplatane śmiechem i pełnym nadziei oczekiwaniem tego, co przyniesie przyszłość. Oby rok 2011 obfitował tylko w radosne zdarzenia i zaskakiwał tylko pozytywnymi niespodziankami.

        





 Wigilia w Środowiskowym Domy Samopomocy.
(22 grudnia 2010)

W Środowiskowym Domu Samopomocy 22 grudnia odbyło się Spotkanie Wigilijne. Na uroczystości obecni byli dyrektor, pracownicy oraz uczestnicy naszej placówki. Po modlitwie dziękczynnej i wspólnym dzieleniu się opłatkiem, wszyscy zasiedli do spożywania tradycyjnych potraw wigilijnych. Zgromadzonych odwiedził również święty Mikołaj, obdarowując wszystkich drobnymi upominkami przygotowanymi wcześniej w drodze losowania pomiędzy uczestnikami ŚDS. Odbyła się również krótka część artystyczna, w czasie której odczytano fragment Pisma Świętego oraz zaśpiewano kilka kolęd. Na zakończenie wszyscy obecni odśpiewali najbardziej popularne i lubiane polskie kolendy.

        





 Wystawa Bożonarodzeniowa w Psarach.
(10 grudnia 2010)

Jak co roku Dom Pomocy Społecznej w Psarach zorganizował w świetlicy pałacowej wystawę Bożonarodzeniową. Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 10 grudnia o godzinie 14.00. Zadaniem uczestników biorących udział w imprezie było przygotować ciasto świąteczne, postać bałwana lub Św. Mikołaja oraz namalować obraz przedstawiający pejzaż zimowy.
Uczesnicy naszej placówki przygotowali formę przestrzenną przedstawiającą "bałwana mikołajowego", placek świąteczny oraz pejzaż ziomowy. Uroczystość otawrła Pani Dyrektor, następnie odbyły się występy mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Psarach. Po nich wsytapił zespół z Psar dający koncert kolęd. Na koniec odbyła się degustacja świątecznych ciast i spotkanie integracyjne oraz wspólne śpiewanie kolęd.



        





 III Wielkopolski Integracyjny konkurs Piosenki dla osób Niepełnosprawnych w Ostrowie Wielkopolskim..
(3 grudnia 2010)

W dniu 3 grudnia uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach uczestniczyli w III Wielkopolskim Integracyjnym konkursie Piosenki dla Osób Niepełnosprawnych w Ostrowie Wielkopolskim. Organizatorem konkursu był Młodzieżowy Dom Kultury. W tym roku z powodu trudnych warunków pogodowych na konkurs dotarły tylko nieliczne ze zgłoszonych ekip: WTZ Przygodzice, WTZ Kalisz, ZSS Im. Janusza Korczaka oraz nasza placówka. Organizatorzy w związku z tym postanowili rozegrać konkurs w bardziej kameralnym miejscu czyli w Sali Widowiskowej MDK. Imprezę prowadziła Pani Ewa Borowicz. Konkurs stał na wysokim poziomie wokalnym i artystycznym. Po części konkursowej w czasie gdy jury obradowało można było podziwiać wystawę prac plastycznych ostrowskiej młodzieży uczęszczającej na różne kółka i warsztaty organizowane przez MDK. Wreszcie przyszedł czas na ogłoszenie wyników. Podopieczni z naszej placówki tj. - Tomasz Henglewicz za piosenkę „Wstawaj i walcz” oraz Anna Kaliska za utwór „Rzeka marzeń” otrzymali wysokie wyróżnienia oraz nagrody rzeczowe. Mimo mroźnej i śnieżnej zimy za oknami konkurs przebiegł w gorącej i miłej atmosferze. Wszyscy uczestnicy bawili się doskonale.





 Jubileusz 15 lecia Warsztatów Terapii Zajęcowej w Przygodzicach.
(25 Listopada 2010)

25 listopada 2010 r. Warsztat Terapii Zajęciowej w Przygodzicach obchodził 15 lecie powstania placówki. Jubileuszowe spotkanie odbyło się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach. Wśród zaproszonych gości udział wzięli :Wójt Gminy i Miasta Przygodzice Pan Przemysław Kaźmierczak ,Pan Jerzy Kryjom Przewodniczący Ludowych Zespołów Sportowych ,Pan Lucjusz Wasilewski prezes WZK-OL, Ksiądz Kanonik Marcin Taisner, Proboszcz Parafii z Przygodzic oraz Kierownicy i Uczestnicy zaprzyjaźnionych WTZ i ŚDS. Uroczystego otwarcia imprezy dokonali: kierownik WTZ Przygodzice Michał Pawlak oraz prezes zarządu Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie'' w Kaliszu Stanisław Bronz. W części artystycznej zaprezentowali się podopieczni z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Przygodzic. Ponadto wystąpili także: Zespół Pieśni i Tańca Przygodzice'' oraz przedszkolacy z Wysocka Małego i Przedszkola nr 15 z Ostrowa. Gospodarze przyznali także statuetkę i podziękowania sponsorom , osobom prywatnym i instytucjom które wspierają działalność placówki już od wielu lat. Przedstawiciele naszej placówki wręczyli szanownym jubilatom list gratulacyjny i kwiaty .Na zakończenie spotkania organizatorzy przygotowali niespodziankę którą był występ Iwana Komarenki .

(29kB)   (29kB)   (29kB)   (29kB)





 VI Międzynarodowe Halowe Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce Osób Niepełnosprawnych.
(18 Listopada 2010)

18 Listopada 2010r odbyły się VI Międzynarodowe Halowe Mistrzostwa Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce. Organizatorem imprezy był Warsztat Terapii Zajęciowej ‘’ Miłosierdzie’’ w Kaliszu oraz Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu. Na początku imprezy odbyła się uroczysta prezentacja przybyłych ekip z Polskii zagranicy. Nasz ośrodek reprezentowali następujący uczestnicy: Elżbieta Banasiak , Marek Banasiak, Marcin Galusik, Urszula Kasik, Damian Banasiak, Ania Rosik, Witek Gaweł. Program zawodów obejmował : bieg na 60 metrów, wyścig wózków inwalidzkich, sztafetę 4x60 metrów, rzut piłką lekarską , skok w dal, rzut piłką do kosza oraz skok wzwyż . Największym sukcesem może poszczycić się Marek Banasiak który w konkurencji skoku wzwyż zajął wysokie 2 miejsce. Uczestnicy tj. Elżbieta, Damian oraz Marek Banasiak startujący w konkurencji - tor sprawnościowy zajęli 3 miejsce . Wysokie miejsca tuż za podium zajęli w swoich konkurencjach pozostali podopieczni z naszej placówki. W klasyfikacji zespołowej uczestnicy ŚDS w Nowych Skalmierzycach zajęli wysokie VI miejsce na 24 drużyny startujące. Każdy zawodnik który znalazł się na podium otrzymał okazałe nagrody. Rywalizacja sportowa odbyła się w przyjaznej atmosferze . Na zakończenie sportowych zmagań , każdej drużynie wręczono pamiątkowy dyplom , nagrodę i puchar.

(29kB)   (29kB)  




 Spotkanie integracyjne z piosenką biesiadną „Co nam dziś w duszy gra”w Kaczorach
(17 Listopada 2010)

W dniu 17 listopada 2010 w sali biesiadnej w Kaczorach odbyło się spotkanie integracyjne z piosenką biesiadną. Organizatorem imprezy był Warsztat Terapii Zajęciowej w Odolanowie oraz Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu. Uroczyste spotkanie rozpoczęli: Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Odolanowie Pan dr Krzysztof Maczasek oraz Prezes Zarządu Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu Pan Stanisław Bronz. Honorowy patronat imprezy objął Burmistrz Odolanowa pan Józef Wajs. W spotkaniu wzięło udział kilkanaście placówek z naszego województwa oraz zagranicy. Nasz dom reprezentował zespół wokalny pod dźwięczną nazwą „Tercet czyli Kwartet”. Zaprezentowana została wiązanka polek biesiadnych, która porwała wszystkich uczestników do wspólnej zabawy. Podczas występów można było skosztować pysznego bigosu z kiełbaską, napić się ciepłej kawy i zjeść słodkie ciastko. Impreza udała się znakomicie. Na zakończenie odbyła się potańcówka. Uczestnicy mogli się bawić w rytm przebojów biesiadnych.

(29kB)   (29kB)  




  VIII Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego i Warcabów Osób Niepełnosprawnych w Przygodzicach .
(26 października 2010)

26 Października odbył się Turniej Tenisa Stołowego i Warcabów Osób Niepełnosprawnych w Przygodzicach. Organizatorem Imprezy był Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Barycz" przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Przygodzicach. Zawody rozpoczęły się uroczystą prezentacją 11 zespołów oraz krótką częścią artystyczną. Naszą placówkę reprezentowało 7 uczestników. W tenisie stołowym w kategorii mężczyzn I miejsce zdobył Tomasz Jurga w finale wygrał z Maciejem Bokiem z WTZ Przygodzice który zajął drugie miejsce, trzecie miejsce zajął Maciej Chleboś z WTZ Przygodzice, VI miejsce zajął Marcin Galusik , VIII miejsce zajął Paweł Lechmann. W kategorii kobiet III miejsce zajęła Kamila Gomółka na II miejscu uplasowały się zawodniczki z WTZ Doruchów, ŚDS Odolanowa . W warcabach w kategorii open (K+M) IV miejsce zajęła Mariola Stuszewska. Pozostali zawodnicy skończyli rywalizacje na ćwierćfinale zajmując miejsca w pierwszej dziesiątce . W punktacji drużynowej ekipa Środowiskowego Domu Samopomocy zajęła wysokie III miejsce. Organizatorzy zapewnili ciepły posiłek w postaci hot-dogów oraz słodki poczęstunek i ciepłe napoje .

(29kB)   (29kB)   (29kB)   (29kB)
(29kB)   (29kB)   (29kB)   (29kB)




 VI Edycja Warsztatów Teatralnych dla Osób Niepełnosprawnych w Pleszewie .
(11-14 Października 2010)

Stowarzyszenie Promocji zdrowia i Ośrodek Wsparcia w Pleszewie i Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zorganizowało VI edycję Warsztatów Teatralnych dla Osób Niepełnosprawnych. Tegoroczne warsztaty prowadzone były przez Panią dr Anitę Stefańską – doktora nauk humanistycznych oraz Panią Marię Bednarczyk – instruktora ds. teatru w Dziale Artystycznym Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy brali udział w tych warsztatach po raz drugi. Tematem tej edycji było: „Przekraczanie barier i oporów”. Teatr którego staliśmy się udziałem to nowe, inne spojrzenie na scenę, angażujące widza i aktora zwłaszcza niepełnosprawnego. Bohaterem spektaklu był rytm , powtarzalność, dźwięku i symboliki. Efekt końcowy był niezwykle piękny, poruszający. Powstała etiuda udowodniła jak ogromny potencjał drzemie w osobach niepełnosprawnych, tak dalece potrafią być profesjonalni i odważni. Liczymy że za rok również dane nam będzie uczestniczyć w podobnym przedsięwzięciu i rozwijać swoje aktorskie talenty.

(29kB)   (29kB)  




  Konkurs Tańca „ Taniec Dobry Na Wszystko” – Kraszewice .
(30 września 2010)

Jak co roku w Kraszewickiej OSP odbył się konkurs tańca dla podopiecznych z Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy. Organizatorem imprezy była Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „ Miłosierdzie” w Kaliszu oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Kuźnicy Grabowskiej. Konkurs swoim patronatem objęli : Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki, Burmistrz Grabowa nad Prosną Edmund Geppert, Wójt Gminy Kraszewice Józef Olszewski oraz Wójt Gminy Czajków Henryk Plichta . W imprezie wzięło udział 14 placówek w tym Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Skalmierzycach. Zespół złożony z siedmiu uczestników wykonał taniec do utworu Piotra Czajkowskiego „Walc kwiatów.” Występ był bardzo udany co zaowocowało wysokim 3 miejscem w konkursie. Na zakończenie imprezy uczestnicy wspólnie bawili się przy dźwiękach muzyki rozrywkowej z lat 80-tych i 90-tych.

(29kB)   (29kB)   (29kB)   (29kB)




  X Jubileuszowy Przegląd Dorobku Artystycznego Osób Niepełnosprawnych
(29 września 2010 )

X Jubileuszowy Przegląd Dorobku Artystycznego Osób Niepełnosprawnych odbył się już tradycyjnie w Hali Sportowej w Nowych Skalmierzycach. Wzięło w nim udział około 300 osób. Honorowy patronat objęli: burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Pani Bożena Budzik oraz ks. Kanonik Edward Wawrzyniak, proboszcz parafii Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach. Wśród zaproszonych gości udział wzięli: Pani Bożena Budzik Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kazimierz Sipka, radni Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Pan Józef Racki Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Stanisław Bronz Prezes Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „ Miłosierdzie” w Kaliszu, Pani Aniela Błaszczyk przedstawiciel firmy COM40, Pan Zenon Michaś Prezes Spółdzielni Mleczarskiej „ Lazur” dyrektorzy szkół i przedszkoli w Nowych Skalmierzycach, , dyrektorzy zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej, Dyrektorzy i kierownicy Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej . Jubileuszowy przegląd rozpoczął tradycyjnie Pan Krzysztof Kowalczyk Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka i Rodziny. Głos zabrali również Pan Józef Racki Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Stanisław Bronz oraz Pani Bożena Budzik Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, która oficjalnie otworzyła X Jubileuszowy Przegląd Dorobku Artystycznego Osób Niepełnosprawnych. Od osób które nie zdołały przybyć na jubileusz tj. Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba oraz Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Piotra Walkowskiego Prezes otrzymał listy gratulacyjne. Przegląd był okazją aby podziękować instytucjom i osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się do jego zorganizowania. W przeglądzie udział wzięło 18 placówek, a mianowicie: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Przygodzicach, Kucharach, Kaliszu, Czeszewie, Słupii p/Kępnem, Odolanowie, Doruchowie, Jarocinie, Ostrowie Wlkp. oraz Środowiskowe Domy Samopomocy z : Ostrowa Wlkp. Liskowa, Nowych Skalmierzyc, Odolanowa, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. z Nowych Skalmierzyc, Dom Pomocy Społecznej w Kochłowach, Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Ostrowie Wlkp. a także Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety z Ostrowa Wlkp. i osoby indywidualne. W trakcie Przeglądu można było podziwiać wystawę przepięknych prac (rękodzieła, malarstwa, rzeźby), a także występy estradowe tj. piosenki i tańce. Po zakończeniu występów estradowych odbyła się dyskoteka. Kulminacyjnym punktem programu była Jubileuszowa Niespodzianka , którą był przepyszny tort dla wszystkich przybyłych gości i uczestników. Po wyjątkowej niespodziance przyszedł czas na ogłoszenie wyników. Jury oceniało uczestników w trzech kategoriach tj. tańcu, piosence, rękodziele. W kategorii taniec pierwszą nagrodę otrzymał WTZ z Jarocina, druga nagroda przypadła Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia z Ostrowa Wlkp. trzecią otrzymał WTZ z Czeszewa. W kategorii piosenka pierwszą nagrodę przyznano WTZ z Odolanowa, drugą WTZ z Przygodzic trzecią otrzymał ŚDS z Ostrowa Wlkp. W kategorii rękodzieło artystyczne pierwszą nagrodę otrzymał WTZ z Kuźnicy Grabowskiej, drugą WTZ „Tęcza” z Ostrowa Wlkp., trzecią WTZ z Kuchar. W kategorii do 18 roku życia pierwsze miejsce zajął Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety. Drugie miejsce zajął Powiatowy Ośrodek Wsparcia z Ostrowa Wlkp. W klasyfikacji zespołowej przyznawane były puchary. Pierwsze miejsce zajął: WTZ z Jarocina, drugie miejsce WTZ z Odolanowa i trzecie miejsce WTZ z Czeszewa. Nagrody ufundowane zostały przez Pana Włodzimierza Jędrzejaka Starostę Powiatu Ostrowskiego, Pana Zenona Michasia Prezesa Spółdzielni Mleczarskiej” Lazur” w Nowych Skalmierzycach, Pana Waldemara Kaźmierczaka właściciela apteki „Panaceum” w Nowych Skalmierzycach Sprawne poprowadzenie imprezy zapewniła Pani Agata Pawlaczyk. Zarząd Stowarzyszenia dziękuje lokalnym sponsorom tj. Panu Andrzejowi Dziubce właścicielowi piekarni „Tosca” w Nowych Skalmierzycach.

(29kB)   (29kB)   (29kB)   (29kB)
(29kB)   (29kB)   (29kB)   (29kB)
(29kB)   (29kB)   (29kB)   (29kB)  




  Jubileuszowe spotkanie integracyjne-Odolanów .
( 10 września 2010)

Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara –Nadzieja-Miłość” Środowiskowy Dom Samopomocy zorganizowało kolejne już spotkanie integracyjne, tym razem jubileuszowe. Podsumowaniem 10-letnich doświadczeń organizatorów była wspólna etiuda teatralna, nawiązująca do haseł spotkań integracyjnych z poprzednich lat. Zadaniem każdej zaproszonej placówki było stworzenie „Żywego Obrazu”, bezpośrednio lub metaforycznie łączącego się z głównym tematem. Nasz Dom, ŚDS w Nowych Skalmierzycach przygotował interpretację „Nocy Świętojańskiej”. W strojach ludowych i ludowej aranżacji przybliżyliśmy zwyczaje związane z nocą Kupały. Efektem końcowym całego przedsięwzięcia była piękna i bardzo poetycka etiuda, zamykająca metaforyczną ramą różnorodność barw, kształtów, zapachów i uczuć . Było to piękne doświadczenie, wzruszające, pobudzające prawdziwie teatralne. W programie spotkania obok tych niezwykle emocjonujących warsztatów teatralnych były też i inne atrakcje, tj. koncert Haliny Benedyk i Marca Antonelliego, koncert zespołu D-BOMB czy pokaz świateł laserowych. Zabawa była jak zwykle cudowna, nawet pogoda na przekór zapowiedziom dopisała, uwodząc wszystkich promieniami słońca.

(29kB)   (29kB)   (29kB)   (29kB)




  „Muzyka naszą nadzieją”- Ostrzeszów .
(8 września 2010)

8 września 2010 roku odbył się Przegląd Form Muzycznych „Muzyka Naszą Nadzieją „ Impreza zorganizowana została przez Fundacje Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrzeszowie. Przegląd odbył się pod patronatem : Pana Andrzeja Grzyba Posła do Europarlamentu, Pana Lecha Janickiego Starosty Powiatu Ostrzeszowskiego oraz Pana Stanisława Wabnica Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów. Impreza zgromadziła kilkanaście ośrodków z południowej wielkopolski. Uczestnicy występowali w 2 kategoriach : kategorii w której brały udział osoby niepełnosprawne, oraz kategorii w której brały udział osoby niepełnosprawne z pełnosprawnymi. W wykonywanych przez artystów utworach dominowały znane i lubiane piosenki polskich wykonawców .Naszą placówkę reprezentowali Mariola Stuszewska oraz Tomasz Henglewicz, w piosence pt. „Ktoś między nami” Po części konkursowej w przerwie gdy obradowało jury wszyscy zaproszeni zostali na pyszny obiad . Finałowym punktem imprezy było wręczenie nagród oraz upominków dla występujących artystów

(29kB)   (29kB)   (29kB)   (29kB)




 Biesiada we dworze – „Więc choć pomaluj mój świat „w Kochłowach .
(3 września 2010)

3 września 2010r odbyło się tradycyjnie jak co roku spotkanie integracyjne - Biesiada we Dworze pod hasłem „Więc chodź pomaluj mój świat”. Organizatorami imprezy byli Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ Wspólny Dom” przy Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach oraz Dom Pomocy Społecznej w Kochłowach. Założeniem tegorocznego spotkania było przygotowanie występu przez instruktorów , opiekunów które były poddane ocenie jury złożonego z uczestników zaproszonych ośrodków . „Więc chodź pomaluj mój świat„- to nawiązanie do lat 70-tych .To lata barwne, kolorowe, pełne żywiołowych piosenek i ciekawych zespołów muzycznych.. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach zaprezentowali taniec z kolorowymi balonami do piosenki Anny Jantar „ Tyle słońca w całym mieście, do którego zaprosili innych uczestników. Wielkie wrażenie na widzach zrobiły wśród występujących zarówno stroje, scenografie, oprawa muzyczna jak i sama prezentacja. Poza działaniami inscenizatorskimi uczestnicy imprezy mieli przyjemność korzystać z licznych atrakcji do których zaliczyły się m.in. loteria fantowa i wspólne tradycyjne staropolskie jadło.

(29kB)   (29kB)   (29kB)   (29kB)




 Dzień Działkowca w „ROD Kolejarz” .
(28 sierpnia 2010)

28 sierpnia 2010 roku z okazji Dnia Działkowca odbył się festyn okolicznościowy. Organizatorem imprezy były Rodzinne Ogrody Działkowe „ Kolejarz” w Nowych Skalmierzycach. ŚDS już kolejny raz został zaproszony na tą imprezę i na swoim stoisku mógł pochwalić się pracami, które na co dzień wykonują podopieczni. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zaproszonych gości oraz działkowiczów. Organizator festynu zapewnił liczne atrakcje, które sprawiły że działkowicze zamiast odpoczywać w zaciszu swoich ogródków woleli aktywnie włączyć się w obchody święta. Można było też wziąć udział w loterii fantowej, konkursie cięcia pni drzew czy turnieju siatkówki o puchar prezesa ROD. Odbyło się także karaoke dla dorosłych, Na dzieci również czekały konkursy( rysunkowy, rowerowy, taneczny) oraz dmuchany zamek. Wszystkich uraczono pyszną grochówką i ciastem a w godzinach popołudniowych- zaproszono do zabawy tanecznej w rytm muzyki granej przez zespół Arka. Na zakończenie imprezy prezes ROD zaprosił nasz ośrodek do prezentacji prac w przyszłym roku.

(29kB)   (29kB)   (29kB)   (29kB)




  Turnus rehabilitacyjno-rekreacyjny w Zakopanem
(13-18 Sierpnia 2010)

W dniach od 13 do 18 sierpnia odbył się turnus rehabilitacyjno – rekreacyjny uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz członków Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka i Rodziny z Nowych Skalmierzyc. Turnus ten połączony był ze zwiedzaniem ciekawych , przepięknych miejsc naszego Kraju. W pierwszym dniu zatrzymaliśmy się w Krakowie , gdzie zwiedzaliśmy Wawel – miejsce historyczne związane z Królami Polski . Następnie w czasie spaceru po ulicach Krakowa mogliśmy podziwiać zabytki tego miasta takie jak Rynek Główny z zabytkowym budynkiem sukiennic i Kościół Mariacki. Do Zakopanego dotarliśmy wieczorem , gdzie zostaliśmy serdecznie przywitani i zakwaterowani w uroczym przytulnym Ośrodku „ Małgorzata” . Drugi dzień pobytu obfitował w wiele atrakcji . Rano pojechaliśmy kolejką na Gubałówkę skąd rozcierał się przepiękny widok na Tatry i Zakopane . Popołudniu zwiedzaliśmy skocznie narciarskie . Odważniejsi z nas pojechali wyciągiem krzesełkowym na szczyt skoczni. Wieczorem odbyła się dyskoteka , na której wspólnie bawiliśmy się przy ulubionych utworach . W trzecim dniu podziwialiśmy uroki Pienin biorąc udział w spływie Dunajcem. Oglądaliśmy piękno przyrody słuchając ciekawych historii , opowiadanych przez flisaków. Humoru i dobrej atmosfery nie był w stanie zakłócić nawet chwilowy przelotny deszczyk . Następnego dnia wybraliśmy się wysokie góry, w które zostaliśmy zawiezieni kolejką linową na sam szczyt Kasprowego Wierchu . Strachu i obaw było co niemiara jednak widoki które roztoczyły się przed naszymi oczami rekompensowały je skutecznie .Piąty dzień spędziliśmy pod ziemią zwiedzając kopalnie soli w Wieliczce . Podziwialiśmy rzeźby z soli, jeziorka wędrując podziemnymi korytarzami. Słuchając opowieści, jak to dawniej wydobywano sól dotarliśmy do poziomu 135 metrów pod ziemie ,skąd windą wróciliśmy na powierzchnie . Następnego dnia pożegnaliśmy przemiłych gospodarzy i Zakopane .W drodze powrotnej odwiedziliśmy miejsce związane z papieżem Janem Pawłem II . Najpierw byliśmy w Kalwarii Zebrzydowskiej, do której pielgrzymował papież będąc jeszcze dzieckiem . Na dróżki Kalwaryjskie z braku czasu nie poszliśmy , ale obejrzeliśmy je na makiecie. Potem udaliśmy się do Wadowic, zwiedziliśmy rodzinny dom papieża oraz muzeum związane z jego życiem . W Bazylice mogliśmy zobaczyć chrzcielnicę przy której był ochrzczony papież .Wizyta w Wadowicach nie mogła się obyć bez zjedzenia słynnych „Kremówek Wadowickich” . Wieczorem wróciliśmy do Nowych Skalmierzyc bogaci w przesycie i wspomnienia , które mamy utrwalone na zdjęciach i filmach . Mamy nadzieje że wrócimy w tak piękne miejsce , tak dużo zostało do zwiedzania i podziwiania. Tegoroczny turnus był okazją do sprawdzenia nowych możliwości i umiejętności w trudnych górskich warunkach. Udowodniliśmy sobie i innym , że pomimo swojej niepełnosprawności potrafimy radzić sobie równie dobrze jak inni. Dziękujemy wszystkim , którzy przyczynili się do tegorocznego wyjazdu a szczególnie Pani Burmistrz Bożenie Budzik oraz Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

(29kB)   (29kB)   (29kB)   (29kB)
(29kB)   (29kB)   (29kB)   (29kB)
(29kB)   (29kB)   (29kB)   (29kB)  



(29kB)  

Dostępne do pobrania ze strony dokumenty na X Jubileuszowy Przeglad Dorobku Artystycznego Osób Niepełnosprawnych 2010:
Karta zgłoszenia oraz program Przegladu.


Prosimy aby podkłady muzyczne do poszczególnych utworów wokalno – tanecznych były przesyłane w formacie mp3 jako załącznik na e-maila: sdsnoweskalmierzyce@wp.pl




  III Rajd Radziwiłłowski Rajd Integracyjny .
(26 czerwca 2010)

Mamy już lato. Rozpoczęły się cudowne spotkania z przyrodą starymi i nowymi przyjaciółmi . Jest to również czas spotkań integracyjnych , organizowanych przez różne placówki i instytucje. 29 czerwca odbył się III Radziwiłłowski Rajd Integracyjny organizowany przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie w Kaliszu ,WTZ Przygodzice ,Luks” „Barycz” przy WTZ Przygodzice, Gminną Radę LŻS , GOK Przygodzice, Starostwo Powiatowe ,Chatę Regionalną w Przygodzicach oraz WTZ Odolanów . Grupa osób z naszego Ośrodka Sabina ,Asia , Ela, Basia , Damian , Wojtek i Tomek oraz jako opiekun p. Ula i kierowca p. Piotr przemierzyła trasę wiodącą lasem z Dębnicy do Huty pod Odolanowem .Zakończenie rajdu odbyło się na terenie WTZ Odolanów gdzie odbył się konkurs wiedzy na temat lasu , przyrody i specyfiki tamtejszego regionu. Udział w tym konkursie wzięła Sabina i zajęła zaszczytne I miejsce . Rozstrzygnięty też został konkurs fotograficzny z zeszłorocznego rajdu zdjęcia plenerowe, w którym zajęliśmy III miejsce . Zdjęcie zostało wykonane przez naszego instruktora, p. Janusza .Po tych pozytywnych wydarzeniach i posileniu się kiełbaską z rożna, musieliśmy pożegnać się z organizatorami i wrócić do naszego Ośrodka.

(29kB)   (29kB)   (29kB)   (29kB)




  III Turniej Piłki Nożnej dla Osób Niepełnosprawnych w Ostrowie Wielkopolskim .
(17 czerwca 2010)

Uczestnicy Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka i Rodziny – Środowiskowego Domu Samopomocy wzięli udział w III Turnieju Piłki Nożnej dla Osób Niepełnosprawnych. Impreza zorganizowana została przez Stowarzyszenie „Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny” im. bł. E. Bojanowskiego, Warsztat Terapii Zajęciowej „Tęcza” w Ostrowie Wielkopolskim. Współorganizatorami byli : Towarzystwo Piłkarskie „Ostrovia 1909”, Rada Osiedla Nr 8 i Rada Osiedla Nr 10 w Ostrowie Wielkopolskim, Powiatowa Komenda Policji w Ostrowie Wielkopolskim, Kościół Parafialny p. w. Ducha Świętego przy ul. Różanej 26 i Kościół Parafialny p. w. Matki Bożej Fatimskiej przy ul. Krętej 54 w Ostrowie Wielkopolskim. Patronat medialny objęli: Telewizja Pro-Art., Gazeta Ostrowska, Gazeta „Nasz Rynek”, Gazeta „ Dobre Nowiny”, Osiedle nr 8. Turniej został sfinansowany ze środków Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego. Celem rozgrywek było popularyzowanie piłki nożnej wśród osób niepełnosprawnych, podjęcie inicjatywy aktywności fizycznej wśród wózkowiczów, promowanie programów integracji społecznej w regionie, promowanie zdrowia duchowego, psychicznego, społecznego i fizycznego dla wszechstronnego rozwoju człowieka, propagowanie aktywnego trybu życia, promocja zdrowia i działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wyrównanie szans oraz pokonywanie barier. W Turnieju udział wzięło 10 ekip w tym z Ostrowa Wielkopolskiego, Kalisza, Nowych Skalmierzyc, Przygodzic, Krotoszyna, Koźminka, Odolanowa, Doruchowa, Nowolipska. Poszczególne mecze odbywały się jednocześnie w dwóch grupach: W grupie I wzięli udział WTZ Krotoszyn, WTZ Ostrów Wlkp., ŚDS Nowe Skalmierzyce, ŚDS Odolanów,, WTZ Kalisz, W grupie II WTZ Doruchów, WTZ Przygodzice, WTZ Koźminek, WTZ Nowolipsk, WTZ Odolanów. Zawodnicy ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach zostali zaproszeni do udziału w Turnieju Piłki Nożnej po raz pierwszy. Już od pierwszego gwizdka widać było zaciętą rywalizacje między poszczególnymi drużynami. Naszym zawodnikom pomimo wielu starań nie udało się wygrać pierwszego meczu z Krotoszynem (który jak się później okazało został zwycięzcą Turnieju) Kolejne mecze były już dla nas bardzo udane . Wygrana z Odolanowem 2:0, z Ostrowem Wlkp 6:1, z Kaliszem 8:0. O trzecie miejsce w Turnieju graliśmy z Doruchowem z którym wygraliśmy wysoko 3:0.Ogólnie w klasyfikacji generalnej Turnieju zajęliśmy wysokie III miejsce otrzymując okazały puchar, dyplomy i mnóstwo nagród. W klasyfikacji na najlepszego strzelca Turnieju nasz uczestnik Tomasz zajął 2 miejsce z liczbą 14 strzelonych bramek. Jest to niewątpliwie duży sukces całej naszej drużyny, która w tym turnieju zagrała rewelacyjnie. Zaowocowała bardzo dobra gra zespołowa, szczególnie rozgrywanie poszczególnych akcji zakończonych prawie zawsze celnym strzałem w światło bramki.

(29kB)   (29kB)   (29kB)   (29kB)




  Konkurs plastyczny „Kalisz na Bursztynowym Szlaku” .
(9 czerwca 2010)

W holu głównym Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Osób Niepełnosprawnych „Kalisz na Bursztynowym Szlaku” Organizatorem konkursu była Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu. Współorganizatorami byli: Fundacja” Aktywni Zawodowo” oraz Stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza” Celem konkursu była: integracja społeczna, aktywny udział niepełnosprawnych w obchodach Święta Miasta Kalisza, ukazanie możliwości twórczych osób niepełnosprawnych, promowanie ich dorobku artystycznego, dowartościowanie twórców i budzenie zainteresowania społeczeństwa sztuką osób niepełnosprawnych. Tematem prac było pokazanie historii i teraźniejszości miasta leżącego na szlaku bursztynowym jak i samego szlaku i faktów z nim związanych. Twórcy mogli oprzeć się na zarówno faktach historycznych jak i na legendach i przekazach związanych z tematem, prace mogły przedstawiać np.: starożytne monety, pieczęcie i herby, przedmioty charakterystyczne dla tamtych miejsc i czasów, jak i czasów współczesnych. Uroczystość podsumowania konkursu” Kalisz na Bursztynowym Szlaku” poprzedziły występy artystyczne uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Przygodzic. Po występie nastąpiło wręczenie nagród i wyróżnień. Nasz uczestnik Marcin Galusik został wysoko wyróżniony otrzymał wspaniałą nagrodę. Prace pozostałych naszych uczestników zakwalifikowały się na wystawę. W trakcie imprezy wszyscy zaproszeni goście mogli częstować się przygotowanymi kanapkami, słodyczami i napojami przy szwedzkim stole.

(29kB)   (29kB)   (29kB)   (29kB)




  XI Ogólnopolska Impreza Sportowo-Integracyjna Osób Niepełnosprawnych „Sport drzemie w każdym z nas” w Przygodzicach.
(26-27 maja 2010)

Już tradycją stała się organizowana corocznie Ogólnopolska Impreza Osób Niepełnosprawnych „Sport drzemie w każdym z nas” w Przygodzicach na którą składała się: XI Ogólnopolska Spartakiada Osób Niepełnosprawnych, VIII Wojewódzka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych w ramach współzawodnictwa o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Spotkanie Integracyjne Osób Niepełnosprawnych z mieszkańcami okolicznych miejscowości i władzami samorządowymi. Celem spartakiady jest popularyzacja sportu wśród osób niepełnosprawnych, rehabilitacja i podnoszenie sprawności fizycznej, ożywienie działalności sportowej osób niepełnosprawnych, integracja ze społeczeństwem, integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych spoza granic Polski. Tegoroczna impreza zorganizowana została przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy LUKS „Barycz przy Warsztacie Terapii Zajęciowej Przygodzice, Fundacje Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu-Warsztat Terapii Zajęciowej Przygodzice z/s Ostrów Wlkp, Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu, Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu, Starostwo Powiatu Ostrowskiego, Gmina Przygodzice, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Ostrowie Wlkp, Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, PCPR Ostrów Wlkp., Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przygodzic. Patronat objęli: Włodzimierz Jędrzejak-Starosta Ostrowski oraz Przemysław Kaźmierczak Wójt Gminy Przygodzice. W imprezie wzięły udział ponad 44 ośrodki z całego województwa wielkopolskiego oraz drużyna z Niemiec. W tym roku pogoda dopisała zawody rozpoczęły się uroczystą prezentacją drużyn oraz krótką częścią artystyczną. Nasi sportowcy mogli wykazać się w następujących konkurencjach: w biegu na 100, 400 metrów, w skoku w dal, rzucie piłeczką palantową, pchnięciu kulą, rzucie piłką do kosza, rzucie lotkami, biegu przez tor przeszkód, sztafecie. Nowością w tym roku była konkurencja rowerowa. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Skalmierzycach reprezentowali następujący uczestnicy: Elżbieta Banasiak, Sabina Kociemba, Marek Banasiak, Marcin Galusik, Anna Rosik, Józefa Jaćmirska, Damian Banasiak, Witold Gaweł, Urszula Kasik. Największym sukcesem dla naszego zespołu w tegorocznej spartakiadzie było zdobycie przez Damiana Banasiaka złotego medalu w biegu przez tor przeszkód. W punktacji drużynowej ekipa Środowiskowego Domu Samopomocy zajęła bardzo dobre 12 miejsce na 44 ekipy biorące udział w zawodach, otrzymując dyplom oraz nagrody. Sukces ten wypracowali pozostali reprezentujący placówkę uczestnicy zajmując niepunktowane ale dobre miejsca w pierwszej dziesiątce. Na drugi dzień dla drużyn z Powiatu Ostrowskiego odbyło się spotkanie integracyjne. Organizatorzy zapewnili uczestnikom wiele atrakcji. Były gry sportowe i rekreacyjne z udziałem osób niepełnosprawnych, instruktorów zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, młodzieży szkolnej i władz samorządowych, konkursy plastyczne poszerzające wiedzę o sporcie. Kierownicy drużyn mogli podzielić się wymianą doświadczeń dotyczącą organizowania czynnego wypoczynku dla osób niepełnosprawnych oraz aktywizowania ich do rywalizacji sportowej.

(29kB)   (29kB)   (29kB)   (29kB)




 VI Święto Konwalii w Psarach .
(14 maja 2010)

14 maja 2010r grupa uczestników uczestniczyła w imprezie „VI Święto Konwalii ”. Zabawa zorganizowana została w DPS w Psarach na terenie tamtejszego parku. Impreza obfitowała w wiele atrakcji oraz liczne konkursy na najoryginalniejszą konwaliową dekoracje samochodu czy konwaliowy t-shirt a także malarski pt „Wiosenne przebudzenie – owady ,” w którym III miejsce zajęła uczestniczka naszej placówki . Kolejnym punktem programu był występ kabaretu „Sami swoi ,” zespół ludowy z Blizanowa , konkursy dla VIP-ów oraz występ Orkiestry Dętej z Koźminka . Atrakcją wieczoru był koncert zespołu „Mythos” połączony z nauką zorby . Wiele radości sprawiło uczestniczącym w spotkaniu możliwość przejechania się bryczką po okolicy . Podsumowaniem spotkania było wręczenie nagród i dyplomów . Na zakończenie przyszedł czas na wspólną zabawę przy muzyce w której uczestniczyli mieszkańcy tamtejszego domu oraz licznie zaproszeni goście.

(29kB)   (29kB)   (29kB)   (29kB)




  Spotkanie Wielkanocne 2010.
(8 kwietnia 2010)

Święta Wielkanocne, są najradośniejszym i najważniejszym świętem w katolickim roku liturgicznym. Upamiętniają one śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, które dały odkupienie całej ludzkości. W restauracji „Nastrojowa" odbyło się 8 kwietnia „Spotkanie Wielkanocne” organizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu miasta i gminy Nowe Skalmierzyce. Swoją obecnością spotkanie zaszczycili zaproszeni goście w osobach : Skarbnika Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce pana Kazimierza Ciesiółki, Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Ireny Rachwalskiej oraz Członków Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka i Rodziny. W uroczystości uczestniczyło około 100 osób. Spotkanie otworzył Prezes Stowarzyszenia Pan Krzysztof Kowalczyk, który powitał zgromadzonych gości podkreślając niezwykłość Świąt Wielkanocnych. Po części oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną którą zapewnili uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy. Zaprezentowali oni przedstawienie na temat tradycji Świąt Wielkiej Nocy pt. „Wielkanocne tradycje”. Urozmaiceniem części artystycznej były występy wokalne uczestników . Wiele radości sprawiła uczestniczącym w spotkaniu loteria fantowa oraz liczne konkursy z nagrodami tj. ubijanie piany na czas, rozpoznawanie różnych przedmiotów z zawiązanymi oczami, przenoszenie jajek na łyżce, dekorowanie palm wielkanocnych. Nagrody były niespotykane i wyjątkowo cenne, bo wykonane przez samych uczestników w ramach zajęć terapeutycznych. Na zakończenie spotkania odbyła się zabawa taneczna. Organizatorzy dziękują za pomoc w realizacji przedsięwzięcia Urzędowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

(29kB)   (29kB)   (29kB)   (29kB)




  Śniadanie Wielkanocne w Środowiskowym Domu Samopomocy.
(1 kwietnia 2010)

W dniu dzisiejszym w Środowiskowym Domu Samopomocy odbyło się Śniadanie Wielkanocne. Już przy wejściu do siedziby ŚDS o wyjątkowym dniu przypominały świąteczne dekoracje wykonane przez uczestników pracowni ogrodniczej i technicznej. Przybrane pisankami bazie oraz piękne stroiki zwracały uwagę zaproszonych gości m. in: ks. Wikary Rafał Kowalczyk oraz Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka i Rodziny. Po złożeniu życzeń przez dyrektora domu odbyła się krótka część artystyczna w wykonaniu uczestników placówki, którzy przybliżyli zgromadzonym symbolikę Świąt Wielkiej Nocy oraz znaczenie Zmartwychwstania Pańskiego dla chrześcijan. Po poświęceniu przez ks. Wikarego wielkanocnych potraw, wszyscy zasiedli do pięknie udekorowanych stołów. Wielkanocne potrawy przygotowali podopieczni placówki w ramach zajęć kulinarnych. Na stołach nie zabrakło świątecznych akcentów , takich jak, baranki, bazie, pisanki i wielkanocne baby. Królowały także świąteczne przysmaki jak staropolski żurek, jaja, biała kiełbasa, sałatki i wędliny. Tegoroczne spotkanie miało wyjątkowy charakter ponieważ odbyło się w pięknej niedawno oddanej do użytku Sali o oryginalnym wystroju i klimacie. Kilkugodzinne świętowanie dostarczyło wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń i radosnych chwil. Zaproszeni goście przed wyjściem obdarowani zostali symbolicznymi stroikami zaprojektowanymi i wykonanymi przez uczestników pracowni technicznej.

(29kB)   (29kB)   (29kB)   (29kB)




  Dzień Kobiet w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach .
(8 marca 2010)

Dla większości Europejczyków Dzień Kobiet to kolorowe święto, coś pośredniego między Walentynkami a Dniem Matki, okazja, aby wręczyć kwiaty lub drobne upominki żonom, matkom, koleżankom. Męska część ŚDS raz w roku 8 marca ma możliwość podziękować i odwdzięczyć się wszystkim paniom za ich urok osobisty, za to że opiekują się nami zawsze, służą nam pomocą i wsparciem oraz wytrzymują nasze męskie humory. Panowie ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach jak co roku pamiętają o tym wyjątkowym święcie i robią wszystkim panią miłą niespodziankę. W tym roku instruktorzy przygotowali słodki poczęstunek, upiekli pyszne placki, którymi zostały poczęstowane wszystkie panie. Uczestnicy pod okiem p. instruktora Marka Andrzejewskiego przygotowali krótki program artystyczny. Na początek panowie przybliżyli wszystkim zgromadzonym historię Dnia Kobiet. W zabawny sposób przedstawili historyjkę pt” Na co facetom Dzień Kobiet?”. Wielką niespodzianką był występ kolegi który zaśpiewał piosenkę „ Takie są Kobiety” Również wiele wzruszeń dostarczył filmik pt. O kobietach -kabaretu „ Potem”. Całe przedstawienie dostarczyło wiele radości i uśmiechu . Na koniec każda z pań zarówno instruktorek jak i uczestniczek została obdarowana ślicznym kwiatkiem. Ten szczególny dzień został upamiętniony kilkoma pamiątkowymi zdjęciami.

(29kB)   (29kB)   (29kB)   (29kB)




  Walentynki w Środowiskowym Domu Samopomocy.
(14 lutego 2010)

14 lutego uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy obchodzili dzień św. Walentego. O godzinie 11.30 w jadalni Środowiskowego Domu Samopomocy rozpoczęło się walentynkowe spotkanie, które poprowadzili: instruktorzy Marek Andrzejewski i Mateusz Walczak. Każdy z uczestników otrzymał specjalnie wykonaną na tą okazję przez pracownię krawiecko-dziewiarską pamiątkową walentynkę w kształcie serca. Licznie zgromadzonym podopiecznym do tańca przygrywał dj Mark. Zebrani goście świetnie bawili się przy muzyce, tańce trwały od pierwszej do ostatniej piosenki. Przerywane były jedynie ciekawymi konkursami, takimi jak np. .;taniec na gazecie. Widać było, iż wszyscy zgromadzeni bawili się naprawdę świetnie. Jest to kolejna udana impreza zorganizowana przez kadrę Środowiskowego Domu Samopomocy.

(29kB)   (29kB)   (29kB)   (29kB)




  Spotkanie Gwiazdkowe
(16 stycznia 2010)

Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Skalmierzycach zorganizowało kolejne spotkanie gwiazdkowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta i gminy. Impreza odbyła się 16 stycznia br. w restauracji "Nastrojowa" w Skalmierzycach. Uczestniczyło w niej około 100 osób. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Pani Bożena Budzik, Radna Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce –Ewa Pussak, Pani Aniela Błaszczyk przedstawiciel firmy COM 40oraz Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka i Rodziny. Spotkanie otworzył prezes Stowarzyszenia Krzysztof Kowalczyk. Zapoznał on zebranych z dokonaniami Stowarzyszenia w roku 2009. Dzięki pozyskanym przez Stowarzyszenie dotacjom możliwa była kontynuacja oraz udoskonalenie szeregu przedsięwzięć. Prowadzone były Centrum Usług Rehabilitacyjno Terapeutycznych "Szansa", w ramach którego nieodpłatnie wypożyczany był sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia pomocnicze. Ośrodek Wczesnego Diagnozowania i Wczesnej Terapii dla dzieci niepełnosprawnych do 18r. życia(w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich),do którego dowożono samochodem do Stowarzyszenia na nieodpłatne zajęcia rehabilitacyjne oraz terapeutyczne, ośrodek pobytu dziennego, tj. Środowiskowy Dom Samopomocy dla 50 osób. Przypomniał również o zorganizowanych: IX Przeglądzie Dorobku Artystycznego Osób Niepełnosprawnych, wycieczce do Lichenia, oraz turnusie rekreacyjnym połączonym z rehabilitacją i terapią. Prezes podkreślił, że przedsięwzięcia te mogły być zrealizowane dzięki pomocy i zrozumieniu problemów osób niepełnosprawnych przez lokalne władze samorządowe, a przede wszystkim Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Panią Bożenę Budzik. Pani Burmistrz w swoim wystąpieniu złożyła uczestnikom spotkania życzenia noworoczne. Skierowała również słowa uznania i wsparcia dla rodziców i opiekunów oraz zapewniła o dalszym popieraniu trafnych inicjatyw i przedsięwzięć. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do niepełnosprawnych uczestników spotkania, których zna imiennie od szeregu lat i do których imiennie się zwracała dostarczając im w ten sposób szczególnego wsparcia. Szczególnie miłym akcentem uroczystości było wręczenie przez Panią Burmistrz Bożenę Budzik oraz Prezesa Krzysztofa Kowalczyka nagród i dyplomów uczestnikom ŚDS za szczególne zaangażowanie oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne. Otrzymanie takiego wyróżnienia z rąk Pani Burmistrz oraz pamiątkowe zdjęcia pozostaną na długo w pamięci laureatów. Jak co roku część artystyczną uroczystości przygotowali uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy. Przygotowano wystawę pt.” ŚDS Wczoraj i Dziś”, inscenizację „ Przy kominku”, występy wokalne w wykonaniu Anny Kalińskiej i Tomasza Henglewicza. Odbyła się zabawa taneczna w trakcie której przeprowadzono konkursy z nagrodami. Kulminacyjnym punktem spotkania było przybycie św. Mikołaja i tradycyjne wręczenie paczek. Zorganizowanie spotkania było możliwe dzięki wsparciu Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, miejscowych darczyńców i sponsorów oraz środkom własnym Stowarzyszenia.

(29kB)   (29kB)   (29kB)   (29kB)
(29kB)   (29kB)   (29kB)   (29kB)
(29kB)   (29kB)  





< Kronika 2006 >   < Kronika 2007 >   < Kronika 2008 >   < Kronika 2009 >  





Copyright © 2006-2011 Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny. Wszelkie Prawa zastrzeżone.
DESIGN Piotr Bądkowski